Trước và sau điều trị

Bộ hình trước và sau điều trị từ khách hàng thực tế do Bác sĩ Thượng thực hiện
Thu nhỏ âm đạo
Tạo hình môi bé
Cấy mỡ môi lớn
Phẫu thuật nâng ngực
Cắt tuyến vú (LGBT)
Tạo hình toàn thể
Tạo hình mini
Hút mỡ
Cấy mỡ
Phẫu thuật nâng mông
Thẩm mỹ mí mắt
Nâng mũi
Nâng cung mày